رستوران ربلان شهر تهران
رستوران ربلان
سال انجام پروژه :

1396

متراژ پروژه :

12000 متر مربع فضای باز و بسته

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های FBT مدل های Archon , shadow  آمپلی فایر های Power soft مدل های m20D, m50Q ,  Quattrocanali 1204 میکسر برند RCF مدل m18

رستوران امیر شاهان شهر رویان
رستوران امیر شاهان
سال انجام پروژه :

1400

متراژ پروژه :

600 مترمربع

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های Iconمدل های VX  آمپلی فایر Power soft مدل m20D  و میکسر برند RCF مدل m18

 

رستوران باب البحر تهران
رستوران باب البحر
سال انجام پروژه :

1399

متراژ پروژه :

800 متر مربع

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های برند rcf مدل pl6 و برند fbt مدل shadow  آمپلی فایر های Power soft مدل های m20D,  میکسر برند RCF مدل m18

رستوران کانکریت شهر لواسان
رستوران باب البحر
سال انجام پروژه :

1399

متراژ پروژه :

800 متر مربع

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های برند rcf مدل pl6 و برند fbt مدل shadow  آمپلی فایر های Power soft مدل های m20D,  میکسر برند RCF مدل m18

رستوران نانوچی تهران
رستوران نانوچی
سال انجام پروژه :

1394

متراژ پروژه :

600 متر مربع

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های Iconمدل های VX  آمپلی فایر Power soft مدل m20D  و میکسر برند RCF مدل m18

رستوران و مجوعه فرهنگی بام لند شهر تهران
رستوران نامبر 10 بام لند
سال انجام پروژه :

1400

متراژ پروژه :

500 متر مربع

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های برند rcf مدل pl6 و برند fbt مدل shadow  آمپلی فایر های Power soft مدل های m20D,  میکسر برند RCF مدل

رستوران نامبر 6 الهیه
سال انجام پروژه :

1402

متراژ پروژه :

500 متر مربع

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های برند fbt مدل  xlite   میکسر برند RCF مدل m18

 

کافه رستوران دالاترا
سال انجام پروژه :

1399

متراژ پروژه :

500 متر مربع

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو برند FBT  مدل Project  آمپلی فایر ولتی poweramp

رستوران رونسانس
سال انجام پروژه :

1400

متراژ پروژه :

600 متر مربع در دو طبقه

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو برند FBT  مدل Project  بلندگو های برند rcf مدل pl6 آمپلی فایر Power soft مدل های m20D,  میکسر برند RCF مدل m18

کافه روحی تهران
کافه سینما آستارا
سال انجام پروژه :

1399

متراژ پروژه :

200 متر مربع

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های برند rcf مدل pl6 آمپلی فایر RCF میکسر برند RCF مدل m18

کافه برد گیم فکر کده الهیه
سال انجام پروژه :

1400

متراژ پروژه :

400 متر مربع در فضای باز و بسته

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های برند FBT مدل J8  و shadow  میکسر و آمپلی فایر Yamaha

کافه رستوران دومان
سال انجام پروژه :

1401

متراژ پروژه :

300 متر مربع

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو برند FBT  مدل Project  بلندگو های برند rcf مدل pl6 آمپلی فایر Power soft مدل های m20D,  میکسر برند RCF مدل m18

کافه رستوران مون لانژ
سال انجام پروژه :

1400

متراژ پروژه :

400 متر مربع

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو برند FBT  مدل Project  بلندگو های برند rcf مدل pl6 آمپلی فایر Power soft مدل های m20D,  میکسر برند RCF مدل m18

رستوران لانژر مهرشهر
سال انجام پروژه :

1401

متراژ پروژه :

600 متر مربع فضای باز و بسته

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو برند FBT  مدل Project  و  shadowبلندگو های برند rcf مدل pl6 آمپلی فایر Power soft مدل های m20D,  میکسر برند RCF مدل m18

مجموعه گرند سنتریا
سال انجام پروژه :

1400

متراژ پروژه :

1500متر دارای فضا های مجزا باز و بسته در 5 طبقه

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های FBT مدل های ,Archon , shadow  j8برندrcf مدل pl6 آمپلی فایر های Power soft مدل های m20D, m50Q ,  Quattrocanali 1204 میکسر برند RCF مدل m18