باشگاه ورزشی انرژی پلاس مشهد
باشگاه ورزشی انرژی پلاس مشهد
سال انجام پروژه :

1396

متراژ پروژه :

600 متر مربع بسته

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های FBT  مدل های Archon  آمپلی فایر های Power soft  مدل m20D   میکسر برند RCF  مدل m18

باشگاه ورزشی جمسنتر شهر تهران
باشگاه ورزشی جمسنتر شهر تهران
سال انجام پروژه :

1397

متراژ پروژه :

500 متر مربع بسته

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های Iconمدل های VX   و میکسر برند RCF مدل m18

باشگاه ورزشی نیلا شهر تهران
  باشگاه ورزشی نیلا شهر تهران
سال انجام پروژه :

1399

متراژ پروژه :

600 متر مربع بسته

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های برند fbt مدل  xlite   میکسر برند RCF مدل m18

باشگاه کربن تهران
سال انجام پروژه :

****

متراژ پروژه :

*****

 تجهیزات استفاده شده :

******

باشگاه ورزشی جمسنتر شهر تهران
استخر جم سنتر شهر تهران
سال انجام پروژه :

1400

متراژ پروژه :

500 متر مربع بسته

 تجهیزات استفاده شده :

بلندگو های برند FBT مدل J8  و shadow  و آمپلی فایر power soft مدل  m20D میکسر برند RCF مدل m18