استانداری اردبیل
             استانداری اردبیل

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
     شرکت بسپار شیمیدان سپیدار

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
فولاد خوزستان
              فولاد خوزستان

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
مرکز همایشهای نجف آباد اصفهان
   مرکز همایشهای نجف آباد اصفهان

 

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • متراژ:                          ۳۰۰ متر مربع
 • تکنولوژی:                    HKI / HYOL
سالن کنفرانس آموزش پرورش منطقه ۳ مشهد
سالن کنفرانس آموزش پرورش منطقه ۳ مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۰
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
  دوربین کنفرانسی مارک PAUS مدل OHD10
  باندهای دکراتیو مارک FB
سالن کنفرانس بانک آینده مشهد
   سالن کنفرانس بانک آینده مشهد

 • سال:                                    ۱۳۹۸
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس بیسیم مارک ROXTON مدل
سالن کنفرانس بانک ملی مشهد
    سالن کنفرانس بانک ملی مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۱
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک BKR مدل 4519
  دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD91
سالن کنفرانس بهداش و درمان فردوس مشهد
سالن کنفرانس بهداش و درمان فردوس مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۱
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
سالن کنفرانس پدیده مشهد
     سالن کنفرانس پدیده مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۰
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
  دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD9
سالن کنفرانس تالار قدیم شهردای مشهد
سالن کنفرانس تالار قدیم شهردای مشهد

 • سال:                                    ۱۳۹۷
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 5516
  دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD91
  باند های پسیو مارک ACM مدل 10H250
سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۰
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه مشهد
سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

 • سال:                                    ۱۴۰۱
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
  دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD9
سالن کنفرانس شرکت توس فیوز مشهد
 سالن کنفرانس شرکت توس فیوز مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۱
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
  دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD9
سالن کنفرانس شرکت کشاورزی استان قدس رضوی مشهد
سالن کنفرانس شرکت کشاورزی استان قدس رضوی

 • سال:                                    ۱۴۰۰
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
  دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD9HD9
سالن کنفرانس شرکت نوبافت شادیلون مشهد
سالن کنفرانس شرکت نوبافت شادیلون مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۰
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4516
سالن کنفرانس شهردای منطقه ۱ مشهد
  سالن کنفرانس شهردای منطقه ۱ مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۱
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
  اسپیکرهای اکتیو مارک ICON مدل CTM800
سالن کنفرانس شهردای منطقه ۲ مشهد
 سالن کنفرانس شهردای منطقه ۲ مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۰
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
سالن کنفرانس شهردای منطقه ۸ مشهد
  سالن کنفرانس شهردای منطقه ۱ مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۱
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
  اسپیکرهای اکتیو مارک ICON مدل CTM800
  دیتاپروژکتور مارک اپسون
سالن کنفرانس شهردای منطقه ۱۰ مشهد
 سالن کنفرانس شهردای منطقه ۱۰ مشهد

 • سال:                                    ۱۳۹۹
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
  دوربین مارک BKR مدل HD20
سالن کنفرانس معاونت حمل و نقل شهداری مشهد
سالن کنفرانس معاونت حمل و نقل شهداری مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۱
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
  اسپیکرهای اکتیو مارک ICON مدل CTM800
سالن کنفرانس معاونت زائر آستان قدس رضوی مشهد
سالن کنفرانس معاونت زائر آستان قدس رضوی مشهد

 • سال:                                    ۱۴۰۰
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4516
  اسپیکرهای اکتیو مارک ACM مدل 08HA150
سالن کنفرانس اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان جنوبی

 • سال:                                    ۱۴۰۱
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4516
سالن کنفرانس آموزش و پرورش بشرویه
  سالن کنفرانس آموزش و پرورش بشرویه

 • سال:                                    ۱۴۰۱
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4516
سالن کنفرانس شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی
سالن کنفرانس شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی

 • سال:                                    ۱۴۰۱
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک صمیم تک مدل 4501
  دوربین کنفرانسی مارک KATO مدل HD91
  باندهای اکتیو مارک ICON مدل CTM800
سالن-کنفرانس-اداره-کل-راه-و-شهرسازی-خراسان-رضوی
سالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

 • سال:                                    ۱۴۰۱
 • تجهیزات استفاده شده:
  سیستم کنفرانس مارک BKR مدل 451